Thời gian: Cả ngày

Tham gia tại NPC Bổ đầu hình bộ, yêu cầu uy danh >20

Hoạt động Truy nã hải tặc

 

Hoạt động Truy nã hải tặc

Mỗi ngày tham gia 7 con, mỗi tuần săn tối đa 49 con.

Hải tặc 50: 2 Danh Bổ Lệnh + huyền tinh 5 ( 2 viên ) khóa.

Hải tặc 60: 4 Danh Bổ Lệnh + huyền tinh 5 ( 3 viên ) khóa.

Hải tặc 70: 6 Danh Bổ Lệnh + huyền tinh 6 ( 2 viên ) khóa.

Hải tặc 80: 8 Danh Bổ Lệnh + huyền tinh 6 ( 3 viên ) khóa.

Hải tặc 90: 10 Danh Bổ Lệnh + huyền tinh 7 ( 1 viên ) khóa.

các hải tặc rớt đồ theo cấp (random)

300 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Sơ) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Sơ) hoặc 25 hòa thị bích.

600 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Trung) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Trung) hoặc 50 hòa thị bích.