• 1 pc chơi đc 2 tài khoản( ib admin để lập tài khoản, chỉ nhận qua zalo).
  • Exp train quái các map chỉnh thành 1 (tạo điều kiện cho ae không có nhiều thời gian chơi) quái các map chỉ rớt đồ nguyên liệu làm event, chỉ cần train tần lăng 2h/1 ngày ( 100.000 exp 1 quái )
  • server nói không với dame ảo:  không chân nguyên, không thánh linh.
  • Du long max 50 lần / ngày, tiền du long mua du long danh vọng lệnh ( tiểu, đại ).
  • Rương 6677 1 tuần max 30 rương ( drop huyền tinh 8 9 10 11)
  • Vinh dự tài phú:
Phi phong Vinh dự tài phú
Siêu Phàm 600
Xuất Trần 1000
Lăng Tuyệt 1500
Kinh Thế 3000
Ngự Không 6000
Hỗn Thiên 18000
Sồ Phượng 36000
Tiềm Long 80000
Chí Tôn 180000
Vô Song 450000
  • Kỳ Trân Các:

      + Khu đồng thường: không bán vật phẩm danh vọng, vạn vật quy nguyên đơn, bỏ bán máu, huyền tinh.

      + Khu đồng khóa: bán tinh lực hoạt lực, vật phẩm hỗ trợ.

  • Online nhận thưởng:

        lần 1: 15 phút – 500 vạn bạc

        lần 2: 30 phút – 50 chiến thư du long

        lần 3: 45 phút – 10 tiền đồng đại + 10 thiệp bạc

        lần 4: 60 phút – lệnh bài chúc phúc cao

        lần 5: 75 phút – 250 vạn đồng khóa

Z2251156712874 3ef199f1098ab825ce3d58182183e0f9
  • Thưởng thăng cấp:

          109: 50 viên HTB + 100 tiền đồng đại + 2000 vạn bạc thường + 2500 tiền du long + túi thiên               tàm 24 ô 

          119: 50 viên HTB + 100 tiền đồng đại + 5000 vạn bạc thường + 5000 tiền du long

Capture

          129: 100 viên HTB + 200 tiền đồng đại + 1 ức bạc thường + 5000                 tiền du long + túi phi phượng 24 ô

 

          139: 150 viên HTB + 200 tiền đồng đại+ 1 ức bạc thường + 1 vạn tiền du long

2

          149: 150 viên HTB + 300 tiền đồng đại + 1 ức bạc thường + túi bàn long 24 ô + 3 ức bạc                       thường + 1 vạn tiền du long